Československá vlastivěda 9. - Technika

Autoři této práce si vzali v tomto svazku za úkol osvětlit význam techniky pro národ a stát a věnují se hlavním oblastem čsl. prvorepublikového hospodářství - od hornictví, přes těžký průmysl - železářství, kovohutnictví, strojnictví, elektrotechnický, kovoprůmysl, sklářství, keramický průmysl, papírenský - zpracovatelský -knihtisk, cukrovarnictví, sladařství a pivovarství,...
  • Dostupnost: 1 ks
  • Číslo zboží: 0076290
Dostupné množství: 1,000
400,-


Specifikace

Knihy - Základní
Nakladatel
Rok vydání
1929
Počet stran
677
Jazyk vydání
Česky
Základní skupina
Stav
Viz. foto
Autoři této práce si vzali v tomto svazku za úkol osvětlit význam techniky pro národ a stát a věnují se hlavním oblastem čsl. prvorepublikového hospodářství - od hornictví, přes těžký průmysl - železářství, kovohutnictví, strojnictví, elektrotechnický, kovoprůmysl, sklářství, keramický průmysl, papírenský - zpracovatelský -knihtisk, cukrovarnictví, sladařství a pivovarství, lihovarství, octářství, mlynářství, průmyslu kožedělnému a chemickému. Zvlášť je také popsána Československá tabáková režie.