Poetika - Josef Hrabák

Hrabákova Poetika je základní syntetické kompendium poetiky, které se vyrovnává se soudobým stavem literární vědy domácí i zahraniční. Je výsledkem mnohaleté práce zkušeného vysokoškolského profesora, autora mnoha studií a příruček, jenž všechny své dosavadní poznatky shrnul do tohoto svazku. V první části svého díla autor probírá místo poetiky v rámci literární vědy, zabývá se specifičností umělecké literatury a podrobně informuje o textové kritice jako předpokladu pro literárněvědnou práci. Ve druhé části přicházejí na řadu prvky a výstavba uměleckého díla, a to jednotky tematické a pak jazykové výstavby, afektivní pojmenování, tropy, syntax uměleckého jazyka, protiklad prózy a verše a nakonec kompozice. Třetí část je věnována literárním žánrům, lyrice a jiným nesyžetovým projevům, epice, dramatu a publicistice. Jako dodatek je připojen výklad o některých pevných formách verše a strofy. Autorův literárněteoretický výklad je opřen o soustavnou literárněhistorickou analýzu a je dokumentován bohatými odkazy z české literatury. Všechny probírané pojmy jsou definovány, u většiny termínů je připojena etymologie a jsou uvedeny cizojazyčné ekvivalenty.
Úplný popis
  • Dostupnost: 1 Ks
  • EAN: 2202777
  • Číslo zboží: 0074819
Dostupné množství: 1,000
150,-


Specifikace

Knihy
Rok vydání
1973
Počet stran
340
Jazyk vydání
Česky
Vazba
Základní skupina
Stav
Viz. foto
Hrabákova Poetika je základní syntetické kompendium poetiky, které se vyrovnává se soudobým stavem literární vědy domácí i zahraniční. Je výsledkem mnohaleté práce zkušeného vysokoškolského profesora, autora mnoha studií a příruček, jenž všechny své dosavadní poznatky shrnul do tohoto svazku. V první části svého díla autor probírá místo poetiky v rámci literární vědy, zabývá se specifičností umělecké literatury a podrobně informuje o textové kritice jako předpokladu pro literárněvědnou práci. Ve druhé části přicházejí na řadu prvky a výstavba uměleckého díla, a to jednotky tematické a pak jazykové výstavby, afektivní pojmenování, tropy, syntax uměleckého jazyka, protiklad prózy a verše a nakonec kompozice. Třetí část je věnována literárním žánrům, lyrice a jiným nesyžetovým projevům, epice, dramatu a publicistice. Jako dodatek je připojen výklad o některých pevných formách verše a strofy. Autorův literárněteoretický výklad je opřen o soustavnou literárněhistorickou analýzu a je dokumentován bohatými odkazy z české literatury. Všechny probírané pojmy jsou definovány, u většiny termínů je připojena etymologie a jsou uvedeny cizojazyčné ekvivalenty.