Smrt odpoledne - Ernest Hemingway

Smrt odpoledne zaujímá mezi všemi ostatními Hemingwayovými knihami významné a zcela ojedinělé místo. Na rozdíl od ostatních autorových knih totiž není ani románem, ani sbírkou povídek, ale literaturou faktu. Hlavním a jediným námětem Smrti odpoledne jsou býčí zápasy a vše kolem nich. Hemingway vždy rád a často cestoval a ve Španělsku strávil dlouhou dobu a rád se do něj často vracel. Našel zde mnoho přátel jak mezi spisovateli a umělci (např. Pablo Piccasso aj.), tak i mezi nejlepšími toreadory a dalšími rodilými Španěly. Hemingway byl býčími zápasy, corridou, fascinován od první chvíle. Vnímal je jako velice dramatický rituál, jehož aktéři jsou každou chvíli vlastní vůle v nebezpečí smrti. Corrida jej svými riskantními okamžiky na hranici života a smrti inspirovala i k mnoha obecnějším úvahám o boji člověka s přírodou a formulování mnoha jeho životních kréd. Hemingway se v knize striktně drží faktického hodnocení a popisu teorie i praxe býčích zápasů. Používá a podrobně vysvětluje mnoho odborných termínů, přikládá i detailní nákresy a sérii fotografií. Kniha je rozdělena na dvě části. V první části se Hemingway zaměřuje především na býčí zápasy jako takové. Popisuje historii jejich vzniku, pravidla, způsob jejich pořádání a vše, co s býčími zápasy souvisí. Je zde také mnoho drobných historek a postřehů z jednotlivých býčích zápasů které zažil buď sám Hemingway, nebo které mu byly vyprávěny. Mimochodem, sám autor se zúčastnil více než 1 500 býčích zápasů. Vše v knize však směřuje především k tomu, aby čtenář byl přesvědčen o tom, že býčí zápasy nejsou jen bezduchým zabíjením a sadistickou hrou, při níž jde pouze o zabíjení zvířat. Snaží se corridu představit jako tradiční rituál, lidovou slavnost a velkolepou alegorii světa. Za tímto účelem je také připojena druhá část knihy. Ta začíná dlouhými, obsáhlými a detailními vysvětlivkami. Následuje pasáž nazvaná Reakce jednotlivců na regulérní býčí zápasy - pokus o polemiku s odpůrci corridy. Dále je v knize krátká kapitola, která se zabývá americkým matadorem Sidney Franklinem. Nakonec je přiložen také kompletní kalendář dat a míst, kde se konají býčí zápasy.
Úplný popis
  • Dostupnost: 1 Ks
  • EAN: 0109481
  • Číslo zboží: 0052661
Dostupné množství: 1,000
50,- 45,-


Specifikace

Knihy
Nakladatel
Rok vydání
1981
Počet stran
302
Jazyk vydání
český
Vazba
Základní skupina
ISBN
01-094-81
Stav
Viz. foto
Smrt odpoledne zaujímá mezi všemi ostatními Hemingwayovými knihami významné a zcela ojedinělé místo. Na rozdíl od ostatních autorových knih totiž není ani románem, ani sbírkou povídek, ale literaturou faktu. Hlavním a jediným námětem Smrti odpoledne jsou býčí zápasy a vše kolem nich. Hemingway vždy rád a často cestoval a ve Španělsku strávil dlouhou dobu a rád se do něj často vracel. Našel zde mnoho přátel jak mezi spisovateli a umělci (např. Pablo Piccasso aj.), tak i mezi nejlepšími toreadory a dalšími rodilými Španěly. Hemingway byl býčími zápasy, corridou, fascinován od první chvíle. Vnímal je jako velice dramatický rituál, jehož aktéři jsou každou chvíli vlastní vůle v nebezpečí smrti. Corrida jej svými riskantními okamžiky na hranici života a smrti inspirovala i k mnoha obecnějším úvahám o boji člověka s přírodou a formulování mnoha jeho životních kréd. Hemingway se v knize striktně drží faktického hodnocení a popisu teorie i praxe býčích zápasů. Používá a podrobně vysvětluje mnoho odborných termínů, přikládá i detailní nákresy a sérii fotografií. Kniha je rozdělena na dvě části. V první části se Hemingway zaměřuje především na býčí zápasy jako takové. Popisuje historii jejich vzniku, pravidla, způsob jejich pořádání a vše, co s býčími zápasy souvisí. Je zde také mnoho drobných historek a postřehů z jednotlivých býčích zápasů které zažil buď sám Hemingway, nebo které mu byly vyprávěny. Mimochodem, sám autor se zúčastnil více než 1 500 býčích zápasů. Vše v knize však směřuje především k tomu, aby čtenář byl přesvědčen o tom, že býčí zápasy nejsou jen bezduchým zabíjením a sadistickou hrou, při níž jde pouze o zabíjení zvířat. Snaží se corridu představit jako tradiční rituál, lidovou slavnost a velkolepou alegorii světa. Za tímto účelem je také připojena druhá část knihy. Ta začíná dlouhými, obsáhlými a detailními vysvětlivkami. Následuje pasáž nazvaná Reakce jednotlivců na regulérní býčí zápasy - pokus o polemiku s odpůrci corridy. Dále je v knize krátká kapitola, která se zabývá americkým matadorem Sidney Franklinem. Nakonec je přiložen také kompletní kalendář dat a míst, kde se konají býčí zápasy.