Výbor z díla: Básně / Próza

Výbor díla, ze svazku klasikové. "Nesmírně čestná a krásná úloha připadla J.W. v historii naší literatury a národa vůbec: je básníkem raného mládí komunismu v naší vlasti," říká v předml. F. Nečásek, nastiňuje W. vývoj od sb. "Host do domu", kdy W. byl ještě jen "básník, jenž miloval světů,...
  • Dostupnost: 1 ks
  • Číslo zboží: 0098585
Dostupné množství: 1,000
40,-


Specifikace

Další
Edice
Autor obálky
Základní
Nakladatel
Rok vydání
1950
Počet stran
383
Jazyk vydání
Česky
Vazba
Základní skupina
Stav
Viz. foto
Výbor díla, ze svazku klasikové. "Nesmírně čestná a krásná úloha připadla J.W. v historii naší literatury a národa vůbec: je básníkem raného mládí komunismu v naší vlasti," říká v předml. F. Nečásek, nastiňuje W. vývoj od sb. "Host do domu", kdy W. byl ještě jen "básník, jenž miloval světů, motivuje jeho přerod v básníka-bojovníka, "těžkou hodinu", kdy v krvi a bolesti dochází W. k poznání, že je třeba mít "nejen dobré srdce, ale též dobré pěsti". Básník poznal a procítil, že komunismus si žádá člověka celého, nových mravních vlastností, a že takto nové musí být i revoluční proletář. umění. Zápas o toto umění byl W. i zápasem za lidovost, prostotu a srozumitelnost umění, za relistickou tvůrčí metbodu. "Jediný z našich mladých viděl, a věděl, že ne z buržoas. rafinovanosti, ale ze zdravého základu naší klasiky, našeho umění, vyrostlého z lidu a pro lid, vede cesta k socialismu." (Z. Nejedlý.) Výbor obs.: Jinoš. verše, Lyrika zrání, Fragmenty, Bás. v próze, Pohádky, Povídky, Zápisky z nemoci, Studie a stati, Z dopisů A.M. Píšovi, Host do domu, Těžká hodina, Básně z pozůstalosti. - "W. je atheista a filosof. materialista. Ta W. víra, to je aktivní princip v člověku, to je kus kultur. pokladu v člověku, to je věc pocitu příslušnosti k lid. živlu, k nesmírnému, nesmrtelnému kolektivu práce. Je to historický optimismus nové společenské třídy."