Mýtus, sen a rituál

Tato kniha se opírá o přednášky, které jsem přednesl jako úvod v postgraduálním kurzu v Institutu psychiatrie Williama A. Whita a pro kurz negraduovaných studentů na Bennington College. Obrací se k podobnému okruhu čtenářů, ke studentům psychiatrie a psychologie a zainteresovaným laikům. Jak naznačuje podtitul (v angl. originále Úvod k...
  • Dostupnost: 1 ks
  • EAN: 9788085974706
  • Číslo zboží: 0123591
Dostupné množství: 1,000
599,-


Specifikace

Parametry
Autor
Nakladatel
Rok vydání
1999
Počet stran
224
Jazyk vydání
Vazba
Vlastnosti
ISBN
80-85974-70-3
Stav
✅ Pěkný stav
Tato kniha se opírá o přednášky, které jsem přednesl jako úvod v postgraduálním kurzu v Institutu psychiatrie Williama A. Whita a pro kurz negraduovaných studentů na Bennington College. Obrací se k podobnému okruhu čtenářů, ke studentům psychiatrie a psychologie a zainteresovaným laikům. Jak naznačuje podtitul (v angl. originále Úvod k porozumění snům, pohádkám a mýtům, pozn. překl.), jde o úvod do porozumění symbolickému jazyku; proto se nezabývám mnoha složitými problémy v této oblasti, neboť by se to neslučovalo s charakterem úvodu. Proto se například Freudovou teorií snů zabývám jen na úrovni jeho Výkladu snů, a nikoliv z hlediska daleko složitějšího pojetí z pozdějších spisů; ale ani jsem se nepokusil probrat ty aspekty jazyka, které, ačkoliv jsou nezbytné pro plné porozumění příslušným problémům, však předpokládají více obecných informací, než se snaží tyto stránky podat. Všechny tyto další problémy bych chtěl probrat v druhém svazku.
V názvu (angl. originálu, pozn. překl.) jsem úmyslně zvolil pojem uvedení do porozumění zapomenutému jazyku, a nikoliv, jak je to jinak běžné, termín interpretace. Jestliže - jak se pokusím ukázat na následujících stránkách - je symbolický jazyk svébytným jazykem, jediným univerzálním jazykem, který kdy lidstvo vyvinulo, pak problém skutečně tvoří porozumění, a nikoliv jeho interpretace, jako kdybychom měli co činit s nějakým uměle vytvořeným tajným kódem. Věřím, že porozumění tomuto jazyku je důležité pro každého, kdo chce poznat sebe sama, a nikoliv jen pro psychoterapeuta, který chce léčit duševní choroby. Proto jsem přesvědčen, že porozumění symbolickému jazyku by se mělo vyučovat na středních i vysokých školách jako součást učebního plánu podobně jako jiné "cizí jazyky". Jedním z cílů této mé knihy je přispět k uskutečnění této ideje.

(zdroj: eaurora.cz)