Za sedmi divy světa

Tato kniha je cestopis, ale cestopis zvláštního druhu. Vede nás nejen do kouzelných zemí mezi Eufratem a Tigridem, na březích Nilu a po obou stranách modrého Egejského moře, ale především do hlubin tisíciletí. Do říší a velkolepých kultur, které byly mrtvé již v době, kdy se zrodil náš kalendář, k...
  • Dostupnost: 1 ks
  • EAN: 1377986
  • Číslo zboží: 0123246
Dostupné množství: 1,000
40,-


Specifikace

Další
Ilustrace/Foto
Pavel Štecha|Zdeněk Burian
Autor obálky
Parametry
Nakladatel
Rok vydání
1986
Počet stran
336
Jazyk vydání
Vazba
Vlastnosti
ISBN
13-779-86
Stav
✅ Pěkný stav
Tato kniha je cestopis, ale cestopis zvláštního druhu. Vede nás nejen do kouzelných zemí mezi Eufratem a Tigridem, na březích Nilu a po obou stranách modrého Egejského moře, ale především do hlubin tisíciletí. Do říší a velkolepých kultur, které byly mrtvé již v době, kdy se zrodil náš kalendář, k výtvorům starověkého umění a techniky, jejichž sláva dodnes nezanikla — k „sedmi divům světa". Na naší cestě nás budou provázet nevšední mužové: otec dějepisu Hérodotos, otec zeměpisu Strabón a jejich starověcí druhové. Ale také moderní badatelé: v Egyptě se k nám připojí Belzoni a Petrie, kteří odhalili dosud skrytá tajemství pyramid, v Asýrii Botta a Layard, kteří objevili legendární město Ninive, v Babylónii Koldewey, který vykopal základy Babylónské věže a visutých zahrad Semiramidiných, v Řecku Curtius, který odkryl tisíciletý nános písku nad sportovními poli Olympie, na Krétě Evans, pod jehož lopatou vystoupil z bájí Mínóův labyrint... Řeknou nám vše, co chceme vědět a co je pro nás jinak zakleto v těžce přístupných odborných publikacích. Bude-li naše cesta za sedmi divy světa dobrodružná, bude to především proto, že autor si nic nevymýšlí. Příhody starověkých cestovatelů i moderních průzkumníků zmizelých světů jsou tak vzrušující, že nebylo nutné pouštět uzdu fantazii. Ale přes všechny přestřelky s bandity, sestupy do propastí, vypalování doupat hyen a hadů, přes kriminální procesy se starověkými vylupovači hrobů je tato kniha vědecky podložena. Bude nám bezpečným průvodcem třemi starověkými kulturami, jejichž dědictví v nás žije víc, než si obvykle uvědomujeme. A kromě toho: má dramatický spád, který odpovídá době televize a filmu. Kniha obsahuje množství fotografií, mezi nimi i zcela nových, z autorových nedávných cest po zemích ,,sedmi divů světa". Barevné přílohy s rekonstrukcemi těchto divů namaloval Zdeněk Burian. 5. vydání